logga

Duo Carr Quennerstedt består av violinisten Elna Carr (f.1988) och pianisten Håkan Quennerstedt (f.1985). Paret träffades 2005 på Musikkonservatoriet i Falun, och deltog då som rivaler i Riksförbundet Unga Musikanters solisttävling. De belönades med en delad förstaplats och har spelat över 100 konserter tillsammans sedan dess.

Vid 2011 års upplaga av kammarmusikbiennalen Ung & Lovande korades duon till vinnare med motiveringen ”Ett övertygande och moget musicerande både kraftfullt och nyanserat kombinerat med en fin och avspänd publikkontakt”. 2013 spelade duon in sin första CD med Beethovens Kreutzersonaten och Prokofjevs första violinsonat. Samma år grundade Håkan Klassiska Musikskolan som idag har ca 180 elever i alla åldrar. Elna är sedan augusti 2015 tredje konsertmästare i Danmarks Radios Symfoniorkester. Våren 2016 framförde hon Sibelius Violinkonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester som finalist i Solistpriset.

Duo Carr Quennerstedt har fördjupat sig i den klassiska sonatrepertoaren och kommer att fira Beethovens 250-årsjubileum med att frossa i hans violinsonater. Missa inte årets konserter!


Professor Hans Pålsson om Duo Carr Quennerstedt

"Det finns musiker som har en unik förmåga att ge liv. Genom sin hjärnas analys av nottexten och ett rikt känsloliv lyckas musikverket framstå som något som uppstår just i ögonblicket. En sådan sällsynt begåvning äger Duo Carr Quennerstedt. Deras inspiration och insikt i musiken de framför är både tuktad och kontrollerad samtidigt som den kan vara hänsynslöst vildvuxen. Elna Carr och Håkan Quennerstedt kontrasterar mot varandra som personligheter men skapar samtidigt en helhet genom en gemensam upplevelse av musiken och världen kring denna. När temperamentet tycks få allt att brista ger deras kontroll över musikdramat lyssnaren en trygghet och tilltro till deras tekniska behärskning. Detta är kanske förklaringen till deras framgångar på konsertpodiet och i tävlingssammanhang. Briljansen skymmer inte innehållet och musikens karaktär förvanskas inte av ett oreflekterat sentiment.

Elna Carr och Håkan Quennerstedt är beundransvärda i sin personliga värme, humor och starka tro på musikens stärkande och helande kraft. Utan denna tro skulle ingen musikalisk kommunikation existera och ingen musiker kunna skänka liv."


Hans Pålsson
pianist, professor

Elna Carr (f. 1988) är uppvuxen i en folkmusikerfamilj i Hjärnarp, Skåne. Hon har spelat violin sedan barnsben och är nu bosatt i Malmö. Elna har studerat för Gunnar Crantz, prof. Ulf Wallin, prof. Terje Moe Hansen, prof. Yuri Zhislin och sist på Musikkonservatoriet i Köpenhamn för prof. Alexandre Zapolski där hon tog sin diplomexamen 2012. Elna är flitigt engagerad som både kammarmusiker, solist och orkestermusiker, och är sedan augusti 2015 tredje konsertmästare i Danmarks Radios Symfoniorkester.

Elna Carr var finalist i Solistpriset 2016. I finalen framförde hon Sibelius Violinkonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester.

Stipendier och priser

2017 Anders Walls Stiftelses Giresta-stipendium
2016 Finalist i Solistpriset
2015 Kungliga Musikaliska Akademien, Järnåker
2014 Årets Bruksstipendiat vid Furudals Bruk
2014 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
2014 Sten K Johnsons Stiftelses stipendium
2014 Hedersmedlem i Alice Tegnér-sällskapet i Karlshamn
2013 Kungliga Musikaliska Akademien, Leijonmarck
2013 1:a pris i VM i träskofiolspel
2013 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
2011 Kungliga Musikaliska Akademien, Kyndel/Leijonmark
2011 Vinnare av Ung & Lovande med Duo Carr Quennerstedt
2010 Kungliga Musikaliska Akademien, Leijonmarck/Springer-Nissvandt
2010 Familjen John Anderssons i Anderslöv Stiftelses stipendium
2009 Kungliga Musikaliska Akademien, Wachtmeisterstipendiat
2009 Fredrika Bremersällskapets musikstipendium
2007 Lilly och Henry Sandbergs Stipendium för Unga Musiker
2007 1:a pris i Öresundssolist
2007 Årets Skånska Stjärnskott
2007 Turnépriset i Musik Direkt med folkmusikduo
2005 Tilldelades som folkmusiker Zornmärket och titeln Riksspelman
2005 1:a pris i Öresundssolist, samt ”publikens favorit”
2005 Hugo Alfvénstipendiet
2005 1:a pris i RUM:s solisttävling
2005 1:a pris i RUM:s kammarmusiktävling
2001 Par Bricole stipendiat
1999 Årets Skånska Stjärnskott

Håkan Quennerstedt (f. 1985) är född och uppvuxen i Uppsala, numera bosatt i Malmö. Han studerade först i fyra år vid Musikkonservatoriet i Falun för Bengt Andersson, och sedan i fem år vid Musikhögskolan i Malmö för prof. Hans Pålsson. Håkan har specialiserat sig på klassisk kammarmusik och spelar, förutom i Duo Carr Quennerstedt, i pianokvartetten Kvartett Quennerstedt. Håkan har en gedigen konserterfarenhet, och har bl a spelat Saint-Saëns "Djurens Karneval" med Malmö Symfoniorkester.

Håkan Quennerstedt är VD för Klassiska Musikskolan som han grundade 2013 tillsammans med pianistkollegan Johan Reis. Från att vara en renodlad pianoskola har skolan växt till att omfatta undervisning i piano, sång, cello, flöjt, gitarr och kör. Förutom individuella lektioner arrangerar skolan många konserter och mästarkurser. Skolan har i skrivandets stund 9 lärare och ca 180 elever i alla åldrar. Som lärare har Håkan stor erfarenhet av att undervisa elever på alla nivåer, och har bl a hållit masterclass på Musikkonservatoriet i Falun.

Stipendier och priser

2014 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
2014 Sten K Johnsons Stiftelses stipendium
2014 Hedersmedlem i Alice Tegnér-sällskapet i Karlshamn
2013 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
2011 Vinnare av Ung & Lovande med Duo Carr Quennerstedt
2010 Musikens Hus Vänners i Uppsala stipendium
2010 Fam. John Anderssons i Anderslöv Stiftelses stip.
2010 Uppsala Kammarmusikförenings Musikstipendiat
2009 Gottfrid Boon-stipendiat
2005 Hugo Alfvénstipendiet
2005 1:a pris i RUM:s solisttävling
2005 1:a pris i RUM:s kammarmusiktävling